Håkan A Bengtsson

Håkan A Bengtsson är vd för Arenagruppen och chef för Arena Idé. Han var med och startade tidskriften Arena 1993 och var inledningsvis en av chefredaktörerna. Håkan har sedan dess varit delaktig i utvecklingen av Arenagruppens olika verksamheter. Han har länge verkat som skribent och författare.

På tankesmedjan ansvarar Håkan A Bengtsson för det långsiktiga utvecklingsarbetet, samt leder projektet Politikens plats. Håkan deltar ofta i media och kommenterar brittisk och tysk politik, samt utvecklingen inom fackföreningsrörelsen.

Kategorier: