Helena Eitrem

helena.eitrem@arenagruppen.se
08-52257453

Helena Eitrem är kommunikatör på Arena Idé. Helena har en lång erfarenhet av att kommunicera kring samhälls- och demokratifrågor. Hon kommer senast från en tjänst som PR-ansvarig för sakprosa på Natur och Kultur.

Kategorier: