Rapporter från Arena Idés ekonomiska råd

Arenas ekonomiska råd är en verksamhet inom tankesmedjan Arena Idé. Syftet är att utifrån en radikal och progressiv utgångspunkt bredda den ekonomiska och politiska diskussionen i Sverige. Vi vill skapa en oberoende arena för kunskapsutveckling och förnyelse av den ekonomiska debatten. Arenas ekonomiska råd är ett samarbete mellan Arena Idé och Friedrich Ebert Stiftungs kontor i Stockholm.

No. 1 | Ryktet om industrins död är betydligt överdrivet

Den här rapporten analyserar – genom input- och output-analys – den svenska ekonomins förändrade produktionsstuktur. Globaliseringen och avindustrialiseringen är de två centrala företeelserna i analysen. Läs mer

No.2 | Economics of the crisis and the crisis of economics

The questions I want to discuss in these lectures all pertain to the extra-ordinary nature of balance sheet recessions in general and, of course, the present one in particular:  What makes them different from ordinary cyclical recessions?  Read more

No.3 | Crisis policies and crisis politics

In the previous lecture, I sketched a picture of the economy. In one region of its state space, which I call “the Corridor”, markets work well and the “automatic” tendencies towards equilibrium are strong.  In a second region, equilibrating tendencies are weaker and stabilization policies may reduce the depth and length of recessions. In the third region, the endogenous tendencies for the market economy to recover are exceedingly weak and conventional macropolicies are not very effective. Read more

No.4 | A swedish wunder? structural fragility beneath strong macroeconomic performance

The Swedish economy has recovered strongly since 2009. Its macroeconomic performance and fiscal policy may serve as a model for the deficit countries in Europe. But this »Swedish Wunder« is built on dangerous structural fragilities. The Swedish economy is increasingly imbalanced and prone to external shocks. There is an urgent need for an economic alternative. Rebalancing its growth model on the basis of socio-ecological inclusion and investment is crucial for the country’s future Read more

No.5 | Kan expansiv ekonomisk politik bota svensk massarbetslöshet?

I denna rapport gör ekonomen Erik Hegelund en genomgång av de teorier som dominerat den politiska och akademiska debatten om sysselsättning och arbetslöshet. Läs mer

No.6 | Den industriella vägen mot hållbarhet och tillväxt

Den tredje upplagan av konferensen Arenas Ekonomiska Råd arrangerades i oktober 2012. Läs en sammanställning av konferensen ”The Industrial High Road to Sustainability and Growth”. Texten är på engelska. Rapporten är rapport nr 6 från Arena Idés ekonomiska råd. Läs mer

No.7 | Det svenska skattesystemet och den svenska debatten

Inför valet i Tyskland 22 september bad Friedrich Ebert Stiftung Arena Idé ta fram en beskrivning av det svenska skattesystemet, då skatterna kommer att bli en av valfrågorna. Det man särskilt ville belysa var vår övergång från sam- till särbeskattning. I Tyskland har man fortfarande sambeskattning med en betydligt lägre sysselsättningsgrad bland kvinnorna som en av konsekvenserna. Läs mer

No.8 | Contested nordic models of work and employment. volvo uddevalla and welfare capitalism

This report is based upon transcriptions from two symposia at the International Labour Process Conference in Stockholm, March 2012. Participants reflect on models of work and organization, and models of labour markets, and how they relate to each other in creating a ‘productive welfare’. Throughout this report we have kept the informal style of the introductions, presentations and debate. Läs mer

 

Kategorier:
Ekonomisk Politik