Välfärdens resurser: Sandro Scocco intervjuas i Dagens Samhälle

I Dagens Samhälle den 13 februari 2014 förklarar Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco på vilket sätt regeringens skattesänkningar har påverkat kvalitén i välfärden.

På ett och ett halvt uppslag med rubriken ”Rekordstora skatteintäkter räcker inte till” går Dagens Samhälle igenom den svenska välfärdens förutsättningar, tillstånd och framtid.

Dagens Samhälle konstaterar att skatteintäkterna har ökat trots minskningen av skattekvoten, vilket är naturligt i ett tillväxtsamhälle. Men tidningen konstaterar också, precis som Sandro Scocco, att resurserna inte täcker de behov som finns nu, och att resurserna definitivt inte kommer att vara tillräckliga för att täcka ökande behov inom de närmaste tio åren.

Det blir därför missvisande att säga, som exempelvis Svenskt Näringsliv har gjort, att välfärden inte har påverkats negativt av de senaste årens skattesänkningar. Sandro Scocco påpekar att transfereringarna minskat kraftigt (till exempel i form av sänkt ersättning till sjuka och arbetslösa), att vi har ett stort lånebehov och att vi blir allt färre i offentlig sektor i förhållande till befolkningen.

Läs artikeln från Dagens Samhälle  här