Äldreomsorg vid livets slut

Arena Idé återpublicerar en essä skriven av Anna Hedborg (ursprungligen publicerad i antologin ”Från konkurrens till kvalitet”).

Anna Hedborg skissar i sin essä om äldreomsorg strukturen på en framtida äldreomsorgsförsäkring som skulle kunna lösa en del av de utmaningar som äldreomsorgen står inför. Eftersom denna essä inspirerat till hela projektet ”Värdig omsorg” återpubliceras den för att bidra till att lyfta debatten.

Rapporten ingår i projektet “Värdig äldreomsorg” som Arena Idé genomför på uppdrag av och i samarbete med fackförbunden Kommunal och Vision. Projektet har hittills resulterat i tre rapporter. Läs mer om projektet här ››

Äldreomsorgsrapporter omslag