Alexandra 
Franzén:
 Från 
Tel
 Aviv
 till
 Teheran
 –
 Arbetarrörelsen
 i 
Mellanöstern
. Del 8 i »Ny tid-serien«

Mellanöstern
 är
 den
 region
 som
 sträcker
 sig
 från
 Turkiet
 i
 norr
 till
 Sudan
 i
 söder,
 från Marocko 
i 
väst 
till 
Iran 
i 
öst.
 Det 
är 
en 
region 
som 
spelar 
en 
mycket
 stor 
roll 
inom världspolitiken;
 det
 strategiska
 läget,
 de
 omfattande
 oljereserverna
 och
 Versaillesfredens
 märkliga
 gränser
 har
 alla
 garanterat
 att
 området
 stått
 i
 fokus
 under
 decennier.

Många av 
efterkrigstidens
 mest
 uppmärksammade 
politiska 
händelser 
och 
skeenden 
har 
antingen 
ägt 
rum 
eller
 haft 
sin 
grund
 i
 Mellanöstern. Detta 
gäller 
bland
 annat 
Israel–Palestina‐konflikten,
 oljekrisen 
1973, 
revolutionen 
i 
Iran
1979 ,
 de 
båda 
Irakkrigen, 
terrorattackerna 
11 
september 
2001
 och
 den 
nu 
på gående 
”arabiska våren”.

Läs rapporten

Ladda ned Från Tel Aviv till Teheran – Arbetarrörelsen i Mellanöstern (pdf)