Allmänheten om ekonomisk rörlighet maj 2022 – Novusundersökning

Novusundersökning om sambandet mellan social rörlighet och produktivitet.

En enkätundersökning om hur allmänheten bedömer Sveriges sociala rörlighet, dess framtida utveckling och vilken politik som krävs för att försvaga sambandet mellan föräldrars och barns inkomster.

Oron för lägre framtida social rörlighet finner, enligt denna undersökning, stöd hos svenska väljare. Främst gäller detta för de unga.

Kompletteringen till Novus maj 2022 – DN debatt

Pressmeddelande om undersökningen