Antifeministerna – Sverigedemokraterna och jämställdheten

Sverigedemokraterna är ett parti som inte prioriterar jämställdhet mellan kvinnor och män. De är också ett parti som i hög grad består av män med en politik som tilltalar främst män. Samtidigt satsar SD stort på att locka fler kvinnliga väljare, något som de troligtvis kommer att lyckas med i höstens val. Hur går detta ihop?

I denna rapport visar journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius hur SD genom att satsa på frågor som välfärd och hälso- och sjukvård försöker locka till sig kvinnliga väljare. Men vid en närmare granskning av partiets förslag visar sig många vara ofinansierade, ogenomförbara eller motsägelsefulla. Andra förslag som partiet vill driva igenom är direkt kvinnofientliga – i praktiken gynnar SD:s politik varken kvinnor eller den gemensamma välfärden.

Anna-Lena Lodenius visar att SD:s jämställdhetspolitik vill vrida klockan tillbaka till en tid då kvinnors frihet var mindre och utsattheten större.

Läs rapporten
Ladda ner hela rapporten här (pdf)

Se seminariet
Rapporten lanserades 15/8 på ett seminarium där både rapportförfattaren och en panel pratade om vilka konsekvenser SD:s antifeministiska politik kan komma att få, hur övriga partier och facket ska bemöta SD:s argument och varför allt fler kvinnor väljer att rösta på SD. Medverkade gjorde Anna-Lena Lodenius, journalist och författare med lång erfarenhet av att granska extremnationalistiska rörelser för både tidningar och TV, Gulan Avci, integrationspolitisk talesperson för Liberalerna, Ov Cristian Norocel, Marie Curie forskare vid Université Libre de Bruxelles, Forskar om högerpopulistiska partier och högerextrema miljöer ur ett jämförande perspektiv som beaktar samspelet mellan genus, klass och etnicitet  samt Linn Svansbo medlemsutvecklare på Fackförbundet Byggnads och ordförande i Maktsalongen. María-Elsa Salvo från Arena Opinion modererade samtalet.

SD:s jämställdhetspolitik  i korthet
SD VILL ÅTERINFÖRA SAMBESKATTNINGEN
Alltså att mannens och kvinnans lön i en familj beskattas gemensamt. Det innebär att det ofta inte lönar sig för den med lägre lön (i regel kvinnan) att yrkesarbeta. Resultatet blir för många kvinnor lägre pensioner, minskad ekonomisk självständighet och större utsatthet vid t.ex. en skilsmässa.

SD VILL SLOPA PAPPAMÅNADERNA
En mer jämställd föräldraförsäkring är en av de enskilt viktigaste frågorna för att öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Pappamånaderna har varit en stor framgång för att få er pappor att stanna hemma med sina barn.

POLITIK FÖR BARNENS BÄSTA?
SD säger att de värnar om barnen, men röstade emot att göra FN:s barnkonvention till lag samt en hel rad förslag för att minska barnfattigdomen, utvidga rätten till barnomsorg på obekväm tid och förstärka trygghetssystemen.

SD VILL INSKRÄNKA ABORTRÄTTEN
SD har den mest negativa inställningen till aborter av alla svenska partier. Parti- et har lagt förslag om att kraftigt sänka gränsen för abort från 18:e till 12:e veckan och att införa en nationell handlingsplan för att minska aborttalen.

SD ÄR MOT KVOTERING FÖR ATT GÖRA ARBETSLIVET MER JÄMSTÄLLT
Partiet är motståndare till alla former av kvotering för att lyfta till exempel kvinnor i mansdominerade branscher. I början av 2017 röstade SD i riksdagen nej till att en lag som skulle tvinga företag att göra sina bolagsstyrelser mer jämställda.

SD VILL INTE TILLÅTA SAMKÖNADE ÄKTENSKAP
De vill heller inte tillåta insemination eller adoption för samkönade par eller ensamstående. (Det pågår diskussioner om att partiet ska ändra uppfattning om samkönade pars rätt att inseminera och adoptera
men i augusti 2018 är inget beslut fattat i frågan.)

SD ÄR MOT FORSKNING OCH UTBILDNING I GENUSPEDAGOGIK
Genuspedagogik beskrivs av SD som ”övergrepp mot barns identitet”. Även SD-kvinnor vänder sig starkt emot både att det forskas kring skillnader i villkor mellan könen och att det görs aktiv politik för att minska könsklyftorna.

SD RÖSTADE FÖR AVSKAFFANDET AV JÄMSTÄLLDHETSBONUSEN
Jämställdhetsbonusen var ytterligare ett sätt att öka ett jämnare uttag av föräldradagarna.

Sprid foldern
Vi har tagit fram en folder med de åtta punkterna ovan.
Ladda ner foldern Antifeministerna (pdf)

Dela på sociala medier
Delar av SD:s jämställdhetspolitik finns även som ett kort filmklipp för delning på Facebook och Instagram.

Om rapporten i media
Debattartikel av Anna-Lena Lodenius i Aftonbladet För SD ska män och kvinnor inte vara lika
Nyhetsartikel av Alicia Heimersson i Dagens Arena SD växer bland kvinnor – trots kvinnofientlig politik
Ledare av Ulrika Kärnborg i Dagens Arena Åkesson vill ha kvinnorna tillbaks i köket
Debattartikel av Margot Wallström och Lena Hallengren i Göteborgs-Posten SD:s politik är kvinnofientlig
Ledare av Sakine Madon i Vestmanlands Läns Tidning Helt klart fel parti för progressiva feminister
Intervju med Anna-Lena Lodenius i ETC Manspartiet SD får allt starkare stöd hos kvinnor