Är offentligt finansierade tjänster förenliga med EU:s statsstödsregler?

Jur.dr. Caroline Wehlander har undersökt hur lagen om valfrihetssystem (LOV) förhåller sig till EU:s regler för statsstöd i rapporten Är offentligt finansierade tjänster i valfrihetssystem för arbetsförmedling, skola och hemtjänst förenliga med EU-reglerna om statsstöd?

En central slutsats i rapporten är att hemtjänst, skola och arbetsförmedling som bedrivs genom olika valfrihetssystem (som t ex LOV) måste följa EU:s regler om statsstöd.

Ett krav i EU:s statsstödsregler är att skattefinansierad ersättning till företag som producerar allmännyttiga tjänster inte ska möjliggöra mer än “rimlig vinst”. Det är alltså tveksamt om det är förenligt med EU:s regler att tillåta obegränsade vinster i välfärden. Detta påverkar inte minst den planerade reformen av Arbetsförmedlingen. Den måste anpassas, enligt Caroline Wehlander.

Rapportförfattaren Caroline Wehlander är jur.dr och hennes forskning fokuserar på EU-rätten om fri rörlighet och konkurrens – särskilt upphandling och statsstöd – i förhållande till allmännyttiga tjänster.