Arbetskraft från hela världen

I slutet av 2008 liberaliserades Sveriges regelverk för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU. Reformen bidrog till att göra Sverige till ett av västvärldens öppnaste länder. Kritiker varnade dock redan tidigt för problem som lönedumpning och utnyttjande av utländska arbetstagare. Vad kan vi i dag, sju år senare, säga om det faktiska utfallet?

Med antologin Arbetskraft från hela världen – Hur blev det med 2008 års reform? vill Delmi bidra såväl till den pågående översynen av regelverket som till samhällsdiskussionen i stort. Antologin är Delmis största satsning hittills och samlar studier från 13 författare från olika forskningsdiscipliner. Den belyser flera typer av arbetskraftsinvandring, från högkvalificerade arbetstagare till bärplockare och migrantarbetare i städ- och restaurangbranschen. Den studerar även papperslösa migranters ställning på arbetsmarknaden och relationen mellan asyl- och arbetskraftsinvandring. Antologins redaktörer är Catharina Calleman och Petra Herzfeld Olsson.

Rapporten innehåller ett kapitel av Arena idés utredningschef Lisa Pelling. Kapitlet handlar om skyddssökande arbetskrafts­invandrares villkor. Kapitlet ger en överblick av hur asyl- och arbetskraftsinvandringen till Sverige från dessa länder har sett ut sedan den nya lagstiftningen för arbetskraftsinvandring infördes 2008. Hur många arbetstillstånd handlar det om? Vilka yrken är vanligast? Pelling diskuterar även vilka konsekvenser det bör få för utformningen av lagstiftning och regelverk om skyddsökande migranter kommer som arbetskraftsinvandrare till Sverige ? Inte minst, vad behöver göras för att värna skyddssökande arbetskraftsinvandrares rättigheter?

Läs Arena idés utredningschef Lisa Pellings kapitel här ››

Antologin har recenserats i ett antal olika dagstidningar och tidskrifter. Här ett urval:

Arbetet 15/12 2015: Forskarna om reformen av arbetskraftinvandring (av Birgitta Ländin)

Fastighetsfolket 15/12 2015: Arbetskraftsinvandrare i utsatt position (av Sofia Lindroth)

Arbetet nr 1 2016, sid 11, 15/1: Många vill jobba för att få stanna (av Birgitta Ländin)

Hotellrevyn 19/1 2016: Migranter vill jobba trots dåliga villkor (av Kerstin Gustafsson Figueroa)