Ardalan Shekarabi: Vinst och den offentliga tjänstemarknaden – en rättslig analys

Av Ardalan Shekarabi, doktorand inom upphandlingsrätt på juridiska institutionen på Uppsala Universitet.

Sverige är ett samhälle där den övervägande delen av välfärdstjänsterna finansieras solidariskt med skattemedel. Under de senaste två decennierna har en allt större del av produktionen av dessa tjänster överförts till den privata sektorn. Denna utveckling har skapat en stor offentlig marknad där staten och kommunerna köper välfärdstjänster av privata vinstdrivande och icke vinstdrivande företag och organisationer.

En av de frågor som väckt het politisk debatt och orsakat konflikter mellan och inom de politiska partierna och de fackliga organisationerna är hur vinster/överskott som uppstår inom den offentligt finansierade välfärdssektorn ska hanteras.

Rapporten är del 15 i Ny tid-serien.

Läs rapporten

Ladda ned Vinst och den offentliga tjänstemarknaden – en rättslig analys (pdf)