Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018

Vem står upp för arbetsrätten och lönerna? I denna omfattande studie på 140 sidor granskas samtliga riksdagspartiers arbetsmarknadspolitik inför riksdagsvalet 2018.

Läs rapporten (pdf)

Arena Idés arbetsmarknadspolitiska rapport 2018 bygger på en genomgång av riksdagsmotioner, politiska utspel och kongressbeslut som rör partiernas hållning i 21 arbetsmarknadspolitiska frågor. Översikten visar var samtliga riksdagspartier står, vilka argument de anger och hur partiernas politik har förändrats över tid.

Rapporten ger också en god bild av vilka förändringar som är att vänta om ett eller flera borgerliga partier bildar regering efter valet. Troligast är att förändringar kommer att ske där allianspartierna får stöd av SD. Sannolikt handlar det om sex frågor:

  1. Uppluckrade turordningsregler i las
  2. Lagstiftning om lägre ingångslöner
  3. Arbetsförmedlingen avskaffas i sin nuvarande form
  4. Inskränkningar i fackets rätt till sympatiåtgärder
  5. Större acceptans för tillfälliga och tidsbegränsade anställningar
  6. Förlängda provanställningar från sex till tolv månader

Arbetsmarknadspolitiken är en tydlig vattendelare mellan höger och vänster i svensk politik, men vår granskning visar att klyftan mellan de politiska blocken har vidgats. Dels för att flera av allianspartierna går längre än man tidigare gjort, dels för att Socialdemokraterna nyligen skärpt sin inställning i flera frågor. Arbetsmarknadspolitiken är ett område där de politiska skiljelinjerna är tydliga.

Det här är viktig kunskap för både enskilda väljare och organisationer som vill förstå och förutse partiernas agerande – både inför valet och under kommande mandatperiod. Arbetsmarknadspolitiken kan stå inför större förändringar än på mycket länge.


Partiernas arbetsmarknadspolitik i korthet
Läs den pedagogiska sammanfattningen (pdf)


En essä om rapporten på Arena Essä


Om rapporten i media

German Bender och Mats Wingborg på SvD Debatt: Alliansen och SD kan stöpa om arbetsmarknaden

Aftonbladet: Kristersson klämmer åt vanliga löntagare

Arbetet: Utredare: SD stödjer oftast Alliansen i jobbfrågor

Dagens Arbete: Valets stora ideologiska strid gäller arbetslivet

Arbetsvärlden: Större klyftor i arbetsmarknadspolitiken

Transportarbetaren: Det handlar om att försvaga det fackliga inflytandet

Fastighetsfolket: Sex jobbgrejer som kommer att ändras med ny regering

ETC: Klar höger-vänsterskala i arbetsmarknadspolitiken

Tidskriften Arbeidsliv i Norden: Inget är heligt i debatten om den svenska modellen

Arbetet Ledare: Regeringsförhandla inte bort den svenska modellen Löfven


Se videon där utredaren Mats Wingborg berättar om rapporten


Se seminariet

Hur ser partierna på arbetsrätt och löner – och vilken politik väntar efter valet?
Medverkande:

  • Mats Wingborg, journalist, utredare och rapportförfattare
  • Anna Danielsson Öberg, journalist och författare till flera böcker om arbetsmarknadsfrågor och lönebildning
  • Dan Holke, vd och chefsjurist LO-TCO Rättsskydd
  • Moderator: German Bender, programchef arbetsmarknad Arena Idé

Seminariet filmades den 28 augusti 2018 på ABF Stockholm.

Rapportförfattare: Mats Wingborg, journalist och fristående utredare
Redaktör: German Bender, programchef arbetsmarknad, Arena Idé