Arenagruppens rapport om barnfattigdom

Varför ökar barnfattigdomen i Sverige?

Av Jesper Bengtsson och Mia Laurén

Sverige är ett av världens rikaste länder med ett av de bäst utbyggda välfärdssystemen, ändå finns det även i vårt land barn som växer upp i fattigdom. För barn som lever i familjer som har under 60 procent av medianinkomsten har barnfattigdomen ökat konstant under de senaste åren för att i dag omfatta omkring 15 procent av alla barn. Den avgörande förklaringen till den utvecklingen är att Sverige i dag är ett mer socialt kluvet land med större klassklyftor än för 10 eller 20 år sedan.

Läs rapporten

Ladda ned Arenagruppens rapport om barnfattigdom (pdf)