Arenas ekonomiska råd Rapport 1. Daniel Lind: Ryktet om industrins död är betydligt överdrivet

Den här rapporten analyserar – genom input- och output-analys – den svenska ekonomins förändrade produktionsstuktur. Globaliseringen och avindustrialiseringen är de två centrala företeelserna i analysen.

När det gäller globaliseringen bekräftas många av de utvecklingsmönster som passar väl in i en större berättelse om vertikal specialisering, offshoring och tjänstefiering. I det senaste perspektivet framkommer att avindustrialiseringen både är en myt och en verklighet att förhålla sig till.

Några infallsvinklar leder fram till slutsatsen att utvecklingen bör definieras som positiv avindustrialisering, andra pekar mot en återindustrialiseirng. Perioden sedan mitten av 1990-talet är den mest industritunga sedan 1960-talet.

Läs rapporten

Ladda ned Ryktet om industrins död är betydligt överdrivet (pdf)