Artificiell intelligens och det framtida digitala arbetssamhället

Hur kan AI införas på ett sätt som möjliggör en social och ekonomiskt hållbar utformning av ett ”gott arbete”?

I den här rapporten presenteras vad den teknologiska utvecklingen med Artificiell Intelligens (AI) i praktiken innebär för politiska och organisatoriska förändringar inom arbetslivet.

Rapporten visar bland annat hur en offentlig, oberoende översyn av teknikens följder, både vad gäller enskilda tillämpningar och samhälleliga effekter, är en väsentlig grundförutsättning för att kunna utvärdera såväl teknikens potential som möjliga samhälleliga effekter. Rapportförfattarna lyfter bland annat att det ”AI-observatorium” som sjösatts av det tyska Departementet för arbetsmarknad och sociala frågor är ett viktigt steg i rätt riktning, och ger konkreta förslag på hur en kontinuerlig utvärdering av implementationen av den nya tekniken kan göras med analys av relevanta effekter ur ett fackligt perspektiv.

Rapportförfattare

Thorben Albrecht är bland annat tidigare statssekreterare i det tyska arbetsmarknadsministeriet mellan 2014 och 2018 där han lanserade ”Work 4.0” som presenterade viktig input för en bredare samhällsdebatt om hur vi kan skapa kvalitativa arbetstillfällen i den digitala eran.

Christian Kellermann är bland annat tidigare VD för ”Institute for the History and Future of Work in Germany” (IGZA).

Utgiven i samarbete med FES Nordic Countries.