Återhämtning var god dröj

 Åtta år har gått sedan finanskrisen. Världsekonomin karakteriseras fortsatt av att arbetslösheten är hög och att skuldsättningen är rekordhög i både privat och offentlig sektor. Tillväxtutsikterna förblir låga och den internationella handeln är ovanligt svag. Varför dröjer återhämtningen?

I rapporten Återhämtning var god dröj tar sig Sandro Scocco, Arena Idés chefsekonom, och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet, an frågan som ligger högst upp på dagordningen för både politiker och ekonomer. Med utgångspunkt i två förklaringsmodeller,  stagnationsmodellen och teknikmodellen, försöker de spåra orsakerna till den höga arbetslösheten och låga tillväxten, med åtföljande låga räntor och inflation.