Att agera juridiskt mot etnisk profilering

Lärdomar från den internationella konferensen “Reva: Litigating Ethnic Profiling”

Den 15 februari 2014 bjöd Arena Idé tillsammans med Open Society Justice Initiative in till en heldagskonferens om vilka rättsliga åtgärder som kan vidtas mot etnisk profilering och projekt som Reva. I den här rapporten har vi samlat de viktigaste lärdomarna från konferensen. Rapporten innehåller exempel på metoder och verktyg från Spanien och Frankrike, intervjuer med experter från Diskrimineringsombudsmannen och Civil Rights Defenders, samt juristerna Petra Herzfeld Olsson och Ignacio Vita. 

Ladda ner rapporten ››

Läs, sprid, agera!

Hör av dig om du vill ha tryckta exemplar av rapporten. Här kan du läsa mer om konferensen och den debatt den gav upphov till. Du kan också ladda ner deltagarnas presentationer.

Innehåll

Petra Herzfeld Olsson: ”Kraven på att verkställigheterna ska öka står kvar”
Cristina de la Serna: ”Spanien är det enda landet i Europa som tillåter rasprofilering”
Slim Ben Achour: ”Opinionsarbetet är minst lika viktigt som det juridiska”
Maxim Ferschtman: ”Vårt arbete handlar om att sätta etnisk profilering på kartan”
Paul Lappalainen: ”Ett problem är föreställningen om att staten är god”
John Stauffer: ”DO kan göra mer”
Ignacio Vita: ”Godtyckliga poliskontroller hör hemma i diktaturer” Kort om vad som gäller vid polisens id-kontroller