Börje Ljunggren: Sino-japanskt maktspel med historisk eld

Några obebodda klippöar i Östkinesiska havet, av Japan kallade Senkaku och av Kina kallade Diaoyu, är epicentrum för växande spänningar mellan Kina och Japan. För USA, Japans nära allierade, innebär utvecklingen en komplicerad balansakt. Försvarsalliansen med Japan är en central del av USA:s Östasienpolitik, men av stor betydelse för USA är också att inte försämra de redan ansträngda relationerna till Peking. Den pågående maktförskjutningen, växande nationalism och historiens tyranni präglar dramat.

Utdrag ur den kommande boken Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen. Hjalmarsson & Högberg. Planerad utgivning våren 2014.

Börje Ljunggren var Sveriges ambassadör i Kina 2002–2006 och är författare till boken Kina – vår tids drama (2:a uppl. 2009)