Både Kina och Japan gör anspråk på Senkaku/Diaoyu-öarna.

Kategorier: