Bortom skuldberget – Politiska och ekonomiska reformer för Europa

Rapport nr 23 i Ny Tid-serien. Av Daniel Mathisen.

De senaste tre åren har Europeiska unionen genomgått en exempellös skuldkris som fört med sig rekordhög arbetslöshet, fallande investeringar och lägre förtroende för den ekonomiska utvecklingen. Europas svar har varit att strama åt offentliga utgifter, något som fört med sig än högre arbetslöshet och ytterligare fall i konsumtion och investeringar. Idéerna känns igen från nyliberalismens ekonomiska doktriner, där marknadsförtroende är viktigare än finanspolitiken som politiskt och ekonomiskt verktyg. Kombinationen av en fragmenterad vänster och högerdominans i såväl nationella som europeiska beslutsorgan har gjort att rådande dogmer inte utmanats. Samma idéer som skapade krisen står därmed oemotsagda.

Rapporten är tänkt att fungera som ett bidrag till en debatt om möjliga ekonomiska lösningar. Liksom en uppmaning till handling för beslutsfattare som vill mer än att strama åt Europa till oigenkännlighet.

Daniel Mathisen är chefredaktör för tidningen Frihet och ledarskribent på Dagens Arena.