Dagstidningarnas nya ägare: politiskt styrda stiftelser

– Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet.

Hur ser dagens medielandskap ut? Vem äger dagens medier? Och hur påverkar det förutsättningarna för medierna i framtiden och hur morgondagens mediestöd ska organiseras?

I rapporten ”Dagstidningarna nya ägare politiska styrda stiftelser. Villkoren för dagens tidningar och striden om mediestödet” visar journalisten och författaren Sverker Lindström att dagens medier i hög grad domineras och ägs av partianknutna stiftelser.