Debatten om new public management

NPM eller ”new public management” är samlingsbegreppet för många av de nya styrsystem som etablerats i den offentliga sektorn.

I korthet handlar det om ett systemskifte från allmänna budgetanslag till att uppfylla ”prestationsbaserade indikatorer”. Syftet har varit att öka effektiviteten och minska kostnaderna inom det offentliga. Men resultatet har snarare blivit ökat missnöje inte minst bland de som arbetar i vården. Bland annat det handlat om att ekonomistyrningen lett till att ”lönsamma” åkommor inom sjukvården prioriterats.

Anna Emanuelsson beskriver debatten om NPM i den här Ny tid-rapporten. Anna Emanuelsson arbetar som politiskt sakkunnig i regional sammanhållning åt Socialdemokraterna i Europaparlamentet.