Demokrati – hotet från populismen

Populistiska strömningar låg bakom utfallet både i brexit-omröstningen och Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Populismen breder ut sig i Europa.

I tre essäer diskuterar Sam Hägglund och Lars-Olof Pettersson hur populismen – historiskt sett och i dag – har förhållit sig till demokratin. Författarna ställer sig en rad frågor: Vilka är de viktigaste elementen i en demokrati? Är populismen förenlig med demokrati? Vilka för- och nackdelar har representativ demokrati i förhållande till direktdemokrati? Hur förhåller sig individens frihet till kollektivets normer?

Detta är några frågor som diskuteras i essäerna, med exempel framför allt tagna från amerikanska valet och brexit, men också från normutvecklingen i Sverige.

Deras slutsats är att själva demokratins fundament är satt under press. Det är rationaliteten parad med individens frihet som utgör grunden för en demokratisk utveckling i västvärlden. Hoten mot detta kommer från många håll i dagens västvärld.