Den farliga mångfalden – om Sverigedemokraternas världsbild

Alla vet att Sverigedemokraterna är ett parti som vill förhindra invandring till Sverige. Tyvärr stannar förståelsen av partiet ofta just där.

Sverigedemokraterna är ett parti som är mot invandring och mot muslimsk invandring mer specifikt. Det gör att många i dagligt tal tycker att det räcker med att kalla partiet för populistiskt eller högerpopulistiskt. Visst kan Sverigedemokraterna kallas för ett populistiskt parti, men det blir bara en ytlig beskrivning. Det väsentliga är att partiet hör hemma i ett mycket bestämt och stabilt ideologiskt sammanhang. Kravet på stängda gränser är bara ett av flera resultat av en genomtänkt grundsyn som är oförenlig med de principer som präglar en demokratisk rättsstat. Denna grundsyn är konstant år efter år och är det som ytterst definierar partiet ideologiskt.

Konsekvenserna av denna grundsyn uttrycks däremot långt ifrån alltid i SD:s programskrifter. De ledande inom partiet förstår mycket väl att programdokument bör formuleras på ett sådant sätt att så få väljare som möjligt stöts bort. Det viktiga är inte programtexterna utan den politiska och intellektuella miljö som präglar Sverigedemokraterna.

I denna skrift diskuterar Håkan Holmberg, fil.dr i historia och politisk chefredaktör i Upsala Nya Tidning, synsätt och tankegångar som utmärker Sverigedemokraterna och som radikalt skiljer SD från partier med en demokratisk grundsyn.

Med den ställning som SD idag har i svensk politik, som ett tredje block, är det angeläget att granska dem på samma sätt som andra partier och ideologier. Håkan Holmberg lämnar med denna skrift ett viktigt bidrag till den granskningen.