Den svåra inflationen

Vad kan vi lära av tidigare perioder med hög inflation? Den nuvarande inflationsvågen kombinerar drag från både tiden efter andra världskriget och 1970-talets energikriser. Trots det tillåter vi oss en mindre verktygslåda för att hantera prisökningarna än under dessa perioder. Kan dagens tvångströja göra mer skada än nytta?

Om vi enbart förlitar oss på Riksbankens räntehöjningar blir det svårt att rå på dagens inflation, som i hög grad beror på utbudsstörningar. En inflationsbekämpning som huvudsakligen bygger på stram penningpolitik kommer även att sakta ner den gröna omställningen av samhällsekonomin, som är en förutsättning för motverka klimatförändringarna. Dessutom försvåras också nödvändiga investeringar i välfärden.

Rapporten visar att inflation historiskt har bekämpats med olika medel beroende på orsak och bidrar med viktiga perspektiv på hur vi kan hantera dagens situation.

Rapportförfattare: Elisabeth Lindberg, doktorand i ekonomisk historia vid Uppsala universitet

Redaktör: German Bender, utredningschef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan