Den svenska opioidkrisen

I Sverige har de opioidrelaterade dödsfallen ökat efter millennieskiftet och främst gäller det dödsfall i relation till olika läkemedel. Idag är det betydligt fler dödsfall till följd av opioidförgiftningar än dödsfall i trafiken.

Har Sverige då en liknande opioidepidemi som den i USA? Den här rapporten sammanfattar resultatet av tre studier som var och en behandlar olika typer av opioidförgiftningar under perioden 2006 till 2018. Studierna genomfördes med stöd av Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Om rapporten i media

Drugnews 2 februari 2023: “Fler dödas av opioider än i trafiken

Accent 2 mars 2023 “Bristande överblick förvärrar svensk opioidkris: Ingen vet hur många som är beroende eller hur många som får behandling”

SvD 27 mars 2023 ”Utan kunskap kan inte dödsfallen förhindras”

 

Om rapportförfattaren

Anna Fugelstad är psykolog och har sedan slutet av 1980-talet forskat kring narkotikarelaterade dödsfall, främst med rättsmedicinsk utgångspunkt. Under 1990-talet arbetade Fugelstad tillsammans med professor Jovan Rajs på rättsmedicinska avdelningen i Stockholm (en del av Rättsmedicinalverket) med en kartläggning över alla kända narkotikarelaterade dödsfall i Stockholmsområdet. Anna Fugelstad har deltagit som svensk expert i den europeiska narkotikamyndighetens arbete. Från 2000 till 2016 var Anna Fugelstad ansvarig för det rättsmedicinska bevakningsregistret Toxreg. Anna Fugelstad är i dag knuten till Karolinska Institutet.