Arenas ekonomiska råd rapport nr 7. Det svenska skattesystemet och den svenska debatten

Av Åsa Sohlman

Inför valet i Tyskland 22 september bad Friedrich Ebert Stiftung Arena Idé ta fram en beskrivning av det svenska skattesystemet, då skatterna kommer att bli en av valfrågorna. Det man särskilt ville belysa var vår övergång från sam- till särbeskattning. I Tyskland har man fortfarande sambeskattning med en betydligt lägre sysselsättningsgrad bland kvinnorna som en av konsekvenserna.

I denna rapport gör Åsa Sohlman en genomgång av det svenska skattesystemet, vilka förändringar som skett sedan den stora skattereformen 1991 och hur Sverige skiljer sig från andra europeiska länder, särskilt genom särbeskattningen av makar. Hon tar upp vilka reformförslag som förekommer i den aktuella skattediskussionen och avslutar med egna reflektioner om framtida utmaningar för skattesystemet och möjliga förändringar.

Åsa Sohlman är fil.dr i nationalekonomi och har allt sedan sin doktorsexamen arbetat med frågor inom områdena energi, arbetsmarknad och näringspolitik. Hon har varit forskare och projektledare vid FFE, Forskningsgruppen för Energisystemstudier vid Stockholms universitet och byråchef vid Statens energiverk. Därefter departementsråd vid Arbetsmarknadsdepartementet och Näringsdepartementet. Numera är hon frilansande forskare i SSC, Sohlman Senior Consultants.

Läs rapporten

Ladda ned Det svenska skattesystemet och den svenska debatten (pdf)