Det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar

– Ett avtal för avreglering, ett angrepp på jobben och ett slut på demokratin | John Hilary

Ur förordet av Ragnar Bengtsson, utredare och nationalekonom på Arena Idé:

Debatten kring TTIP har varit mycket liten i Sverige och den allmänna kunskapsnivån om vad avtalet kan innebära för svensk del är låg. Det som har diskuterats är det kanske mest kontroversiella i förslaget till avtal, nämligen tvistlösningsmekanismen som ger en investerare rätt att stämma en stat. På engelska Investor State Dispute Settlement (ofta förkortat ISDS). Detta fokus på ISDS har tyvärr blockerat andra frågor som är värda att ta upp till diskussion. Livsmedelssäkerheten, avtalets påverkan på nationell miljö- och arbetsrättslig lagstiftning, den demokratiska kontrollen över välfärdens monopol, hur förändringar i patent och upphovsrätt påverkar bibliotek och skolor samt hur kulturstöden skulle påverkas är exempel på andra viktiga frågor som förtjänar mer uppmärksamhet.

Osäkerheten och spekulationerna är mycket stora kring det här avtalet av två skäl. Det ena är att förhandlingarna omgärdas av ett omfattande hemlighetsmakeri. Det andra är att avtalets målsättning är att söka eliminera ”icke-tariffiära” handelshinder. Med ”icke- tariffiära” handelshinder menas allt från olika standarder för en godkänd bilruta till lagstiftning kring miljö, kulturstöd och konsumentsäkerhet. Avtalet kan alltså få konsekvenser på oöverblickbart många områden.

Rapporten är en översättning baserad på Rosa Luxemburg Stiftungs skrift The Transatlantic Trade and Investment Partnership – A charter for deregulation, an attack on jobs, an end to democracy av John Hilary. Rapporten är en preliminär version. Den slutliga versionen kommer att publiceras i slutet av november.

Anmäl dig till lunchseminarium den 27/11 med John Hilary