Distansarbetet efter corona

Tolv förslag för ett bättre arbetsliv

En majoritet av de anställda vill arbeta på distans i viss utsträckning även efter pandemin. Den här rapporten undersöker vad denna omdaning av arbetslivet kan innebära för arbetsmiljö, jämlikhet och facklig organisering.

Distansarbete har blivit en viktig del av ett mer flexibelt arbetsliv, med större valfrihet över hur, när och var arbetsuppgifter utförs. Hur och varför denna flexibilitet kommer att användas beror i hög grad på vem som har makt över utvecklingen, och därmed blir det fackliga inflytandet centralt. Här ingår bland annat att bevaka att distansarbetet inte permanentar ojämställdhet i arbetslivet – att distansarbete inte blir en kvinnofälla. 

Ökningen av distansarbetet har också blottlagt en risk för ökad ojämlikhet. Vi ser en klyfta mellan å ena sidan sektorer där det är möjligt att bedriva delar av arbetet på distans, och å andra sidan sektorer där detta inte är möjligt. Mycket talar för att tjänstemän kommer att få ökade möjligheter att arbeta på distans, medan arbetare riskerar att stängas ute från denna möjlighet. För att hålla samman arbetslivet och samhället är det avgörande att motverka växande klyftor i villkor mellan arbetare och akademiker/tjänstemän.

Rätt hanterad kan omvandlingen göra Sverige mer produktivt och bidra till fler och bättre jobb. Det kräver att omställningen möts genom facklig organisering som ger de anställda mer inflytande, liksom med ökade investeringar för att underlätta ett flexibelt arbetsliv. 

Rapporten presenterar en lista med tolv rekommendationer om hur distansarbetet kan bidra till ett bättre arbetsliv, som baseras på intervjuer med fackliga företrädare, fackliga medlemsundersökningar, en internationell utblick och en genomgång av forskning och juridik på området.

Om författarna

Mats Wingborg är författare, journalist och fristående utredare.

Elvira Liljeröd har en pol.kand. i statsvetenskap från Lunds universitet och arbetar på fackförbundet Kommunal.

Webbinarium

Om rapporten i media

Arbetsvärlden: Låt inte klyftan öka mellan dem som kan jobba hemma och andra

Dagens Arena (Susanna Gideonsson, LO): Mediernas fokus på medelklassen är beklämmande

Publikt: Det nya arbetslivet kräver nya strategier