Efterskrift till boken LO och arbetarrörelsens kris

LO:s roll har spelat en perifer roll i den breda vänsterns debatt om arbetarrörelsens kris. Där har fokus nästan helt legat på arbetarrörelsens politiska gren – partiet och de socialdemokratiska regeringarna. Att råda bot på detta var motivet för Örjan Nyströms bok LO och arbetarrörelsens kris (Premiss förlag 2023). Här publiceras en sammanfattande efterskrift till boken.

 

Örjan Nyström arbetade som utredare vid LO Göteborg och har tidigare varit förtroendevald inom Statsanställdas förbund/Seko. Han har skrivit flera böcker om arbetslivets och arbetarrörelsens utveckling.