En arbetsmarknadsrapport som utmanar – tankar om en SNS-rapport

SNS Konjunkturråd 2017 presenterade för en tid sedan en rapport med titeln Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad. Syftet med rapporten var att presentera ett batteri av förslag som går ut på att sänka trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden. Jonas Olofsson, professor vid Institutionen för socialt arbete Malmö högskola, har läst SNS-rapporten och ger i den här rapporten sin analys av läget.