En dyrbar väg!

Tågen är försenade, bilköerna är långa och i glesbygden klagas det på hopplösa vägar. Anekdotiskt finns det mycket som pekar på att investeringar och underhåll inte håller en tillräckligt hög nivå i transportsektorn.

Svenskt Näringsliv publicerade en rapport som hävdar att vår infrastrukturskuld nu är 300 miljarder.

Både IMF och OECD uppmanar dessutom sina medlemsländer som har råd att öka de offentliga investeringarna för att få igång tillväxten. Enligt båda organisationerna har Sverige definitivt råd, samtidigt som investeringar i klimatneutrala transporter ses som ett av de viktigaste klimatpolitiska målen för att minska koldioxidutsläppen.

Frågan blir då: Varför har så lite hänt? Ett svar är att även om det finns mycket anekdotisk bevisföring och enskilda studier som pekar på att transportinvesteringarna har varit för låga, så har det också funnits trovärdiga ekonomer och institutioner som hävdat det motsatta.

I rapporten En dyrbar väg! reder docent Lars-Fredrik Andersson och professor Rikard Eriksson från Umeå universitet ut vad som gäller och förklarar dessutom varför det är möjligt att så olika uppfattningar har kunnat samexistera.