En facklig politik för högre produktivitet och mer jämlika livschanser

Hög social rörlighet är gynnsamt för produktiviteten. Men hur socialt rörligt är Sverige i förhållande till andra länder? Under lång tid var antagandet att den sociala rörligheten är högst i marknadsorienterade länder med stora inkomstskillnader och en liten gemensam sektor. Nu vet vi att så inte är fallet. De växande inkomstskillnaderna i västvärlden under de senaste decennierna har inte resulterat i högre rörlighet, snarare i lägre.
Men hur viktig är den sociala rörligheten för de svenska väljarna och vilken politik bedöms vara den bästa för att förbättra den sociala rörligheten i Sverige?
Utifrån de här svaren är det tydligt att svensken i genomsnitt bedömer att mindre inkomstskillnader, högre lägstalöner och mer välfärd i bred bemärkelse bär på störst potential att förbättra den sociala rörligheten. Den politiska utmaningen ligger i att politiken under flera decennier har underlåtit att investera tillräckligt i framtida produktivitet, inklusive det som krävs för att förbättra den sociala rörligheten.
Rapportförfattare:
Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom industrins Produktivitetskommission.