En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa

Chefen för den europeiska centralbanken, Mario Draghi, meddelade den 1 juli 2012 att hans institution skulle ”göra allt som behövdes för att rädda euron”. Europeiska unionens ekonomiska politik styrs i dag av denna fasta föresats att till varje pris rädda och vidmakthålla en valutaunion som leder vidare mot en ”allt fastare gemenskap”. Projektet är i grunden politiskt men det har väldiga ekonomiska konsekvenser.

Det råder inget tvivel om att europeiska centralbanken, kommissionen och länderna i eurozonen hyser förhoppningar om att den politik de satt sin lit till så småningom ska leda till tillväxt och efterfrågan på arbetskraft. Prioritetsordningen är dock klar – först kommer euron, sedan kommer tillväxten. Det är emellertid svårt att se hur uthållig tillväxt och full sysselsättning ska kunna åstadkommas inom ramen för det regelsystem som gäller i Euroland. I rapporten En väg mot tillväxt och ökad sysselsättning i Europa diskutera Lars Anell möjligheten att åstadkomma en starkare, uthållig ekonomisk tillväxt som skapar jobb och framtidstro.