Ett Anständigt Liv

Åsikter om vilka löner människor bör få för utfört arbete är kopplade till synen på vilka liv människor ska leva. 2013 gav Arena idé ut Ett Anständigt liv första gången. Då handlade debatten om ungdomsarbetslösheten het. Nu ligger fokus på sänkta ingångslöner som ett sätt att underlätta för nyanlända flyktingar att få jobb. Målet är med andra ord detsamma, men en ny utsatt grupp används för att rättfärdiga argumentet. Ofta används omskrivningen ”större lönespridning”, men i realiteten innebär förslagen om sänkta ingångslöner att de som har de lägsta lönerna ska få ännu lägre.

Rapporten Ett Anständigt Liv tar sig än en an frågan om sänkta lägstalöner. Hur ser det ut i Sverige i dag och hur skulle det se ut om lägstalönerna sänktes med 25 procent? Kan en leva ett anständigt liv på så låga löner i en svensk storstad?