Föräldravänliga villkor i lokalpolitiken

Den här skriften handlar om villkoren för lokalpolitiker som är föräldrar. I Sverige finns i dag 36 800 förtroendevalda lokalpolitiker. Det är människor som har uppdrag i kommunala nämnder och styrelser, som är ledamöter i kommun- och landstingsfullmäktige, och personer som har toppuppdrag som kommunalråd eller landstingsråd.

Många förtroendevalda har småbarn. Elva procent av de förtroendevalda, lite mer än fyra tusen lokalpolitiker, har barn i förskoleåldern. De data som vi presenterar i den här skriften visar att dessa förtroendevalda är mer benägna att hoppa av sina politiska uppdrag. Dessutom är de underrepresenterade i förhållande till sin andel i befolkningen, framför allt på positionerna med mest inflytande.

I rapporten utgår Olle Folke och Johanna Rickne från unik data över lokalpolitikers villkor och föreslår en rad förändringar för att underlätta småbarnsföräldrars engagemang i lokalpolitiken.

Rapporten har illustrerats av Gunilla Hagström.