Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer i arbetslivet

Av Mats Wingborg

Denna rapport är den andra inom Arena Idés projekt ”Otrygga anlitandeformer”.

De senaste decenniernas ökning av antalet arbeten med otrygga anlitandeformer har fått den globala fackföreningsrörelsen att reagera.

Jobb med otrygga och osäkra anlitandeformer har alltid funnits. Men i västvärlden har dessa arbeten länge varit koncentrerade till kvinnodominerade arbeten inom servicesektorn, till delar av den småskaliga handeln och till de konstnärliga yrkena. Vad som skett under de senaste tre decennierna är en snabb ökning av antalet jobb med otrygga anlitandeformer inom alla sektorer av arbetslivet: inom mansdominerade yrken, inom industrin och inom offentlig sektor. Nu ökar de osäkra jobben även för personer med arbetsledande ställning.

Mönstret är likartat inom alla OECD-länder. I Europa beskriver Europafacket ETUC den snabba ökningen av antalet jobb med osäkra anlitandeformer och vädjar om en förstärkt social dialog. I USA beskriver sociologen Arne L Kalleberg att vad vi beskådar är ”slutet för efterkrigstidens trygghet för amerikanska arbetare”.

I utvecklingsländer har de otrygga anlitandeformerna alltid dominerat, där handlar det snarare om att de otrygga anlitandeformerna spridit sig till fler branscher och yrkesgrupper.

Mats Wingborgs rapport sammanställer resultat av olika studier om otrygga anlitandeformer, varför de ökar och vad de får för konsekvenser.

Läs rapporten

Ladda ned Globalt perspektiv på osäkra och otrygga anlitandeformer i arbetslivet (pdf)