IMF-rapport: Fiscal Space

En grupp forskare på Internationella Valutafonden har skrivit en rapport om olika länders budgetmässiga utrymme. Inte oväntat pekas länder som Japan, Grekland, Italien och Portugal ut som länder med stora problem, medan de nordiska länderna, Kanada och Australien skulle kunna föra en mer expansiv politik.

Läs rapporten

Ladda ned IMF-rapport: Fiscal Space (pdf)