Ingemar Lindberg och Magnus Ryner: Finanskapitalets makt och fackets möjligheter. Del 11 i »Ny tid-serien«

En av de båda huvudrapporterna till LO-kongressen 2012 ställer frågan: ”kan fackförenings­rörelsen ställa krav på internationell reglering av det allt mer rörliga kapitalet?” Den här uppsatsen handlar just om den frågan. Finns det handlingsmöjligheter eller är finans­kapitalismen opåverkbar, sedd ur svensk facklig synvinkel? Är fackets roll i så fall bara att ”ställa krav” på andra eller har facket en egen roll?

Vi tror att man kan lära en del av historien. Därför går vi tillbaka till den svenska finanskrisen åren 1990–94. Hur kom det sig att svensk fackföreningsrörelse vid den tiden stillatigande accepterade finansmarknadernas avreglering, trots att denna avreglering undergrävde den fulla sysselsättningen, urholkade den solidariska lönepolitiken och stärkte finanskapitalets politiska makt? Vi menar att berättelsen om den svenska 90-talskrisen säger en del om fackets möjligheter i dag. Det finns alltid strukturella ramar men det finns också alltid aktörer, mer eller mindre starka och kunniga.

Vi vill med den här uppsatsen ta den svenska finanskrisen 1990–94 till utgångspunkt för en facklig strategidiskussion i dagens europeiska och transatlantiska kris. Vi ställer frågan om det går att återupprätta Rehn–Meidner-modellens grunddrag på europeisk nivå och vilka förändringar i EU:s regelsystem och institutioner som då krävs.

Läs rapporten

Ladda ned Finanskapitalets makt och fackets möjligheter (pdf)