Inkomstgapet

Även om Sverige klassas som ett av världens mest jämställda länder är inkomstgapet mellan kvinnor och män fortfarande stort. Det varierar dessutom kraftigt runt om i landet. I den här rapporten har vi rankat alla Sveriges kommuner utifrån inkomstskillnader baserat på kön. Rapporten visar att det skiljer nästan 20 procentenheter mellan kommunerna med störst och minst inkomstskillnader.

Uppvidinge kommun i Kronobergs län är den kommun i Sverige där skillnaden är störst i inkomst mellan kvinnor och män. I Jokkmokk i Norrbotten är skillnaderna minst. I de kommuner där inkomstskillnaderna är störst har kvinnor en medianinkomst som är strax under 68 procent av männens. I kommuner där inkomstskillnaderna är minst ligger kvinnornas medianinkomst på cirka 84 procent av männens inkomst. Rapporten visar även att inkomstskillnaderna minskar på nationell nivå, men att det går långsamt. Den utvecklingstakt vi ser idag innebär att jämställda inkomster inte kommer att nås förrän om omkring 100 år.

Författare:
Vilgot Österlund, statistiker på Arena Idé
Förord av Kristina Wicksell Bukhari, kommunikationsstrateg på Arena Idé