Integrationens slut

– en analys av Tidöavtalet

Rapporten analyserar hur Tidöavtalet som slöts mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i oktober 2022 kommer att påverka integrationen av invandrade i Sverige. Rapporten beskriver hur förslagen i Tidöavtalet kommer att påverka inte bara asylsökande, nyanlända och andra med migrationsbakgrund, utan alla som lever i Sverige.

Rapportens övergripande slutsats är att Tidöavtalets förslag innebär integrationens slut. Tidöavtalets skrivningar handlar inte om att underlätta integration, utan om att möjliggöra deportation av så många människor som möjligt. Det enda alternativet till deportation är assimilation: enbart människor som lyckats klara mycket hårt ställda krav på medborgarskap kommer att ha fulla rättigheter i Sverige.

Lisa Pelling är statsvetare och chef för Arena Idé.

 

“Kan Tidöavtalet verkligen kallas integrationspolitik?” Krönika i Dagens Arena

“Rapport: ”Tidöavtalet kan leda till fler papperslösa” Intervju i Arbetsvärlden