Jakten på den jämlika skolan

Skolan har alltid varit och kommer fortsätta vara en av de stora samhällsfrågor som engagerar invånare, opinionsbildare och politiken. Svenska skolresultat har under lång tid sjunkit, därför är det glädjande att den senaste PISA-mätningen visar att den nedåtgående resultatspiralen är bruten. Dock finns tydliga skillnader, som dessutom ökat över tid, mellan vilka elever som klarar sin skolgång och vilka som halkar efter. Det står helt klart att socioekonomiska skillnader spelar roll för skolframgången och därmed de framtida livschanserna. Det är oacceptabelt.

Under ett år har Vesna Prekopic intervjuat forskare, skolledare, pedagoger, statsråd, fackliga företrädare, journalister, lärare och elever om deras syn på vad en jämlik skola är och vad som krävs för att skapa en jämlik skola. Den här rapporten beskriver de viktigaste frågorna och utmaningarna som jakten på den jämlika skolan medför. Rapporten presenterar även några förslag på vad som borde ligga högst på den skolpolitiska dagordningen. Det är dags att sluta prata om jämlik skola och i stället göra skolan jämlik.

 

Vesna Prekopic är tidigare rektor och ledarskribent på Dagens Arena.

Vill du lyssna på samtalen som rapporten hittar du dem på iTunes, soundcloud eller om du söker på Jakten på den jämlika skolan via valfri podcast-app.