Jämlikhetsskapande integration

Dagens värld präglas av ökande ojämlikhet. Även om skillnaden i inkomst mellan länder verkar ha jämnats ut under de senaste årtiondena, så fortsätter skillnaderna inom länder att öka. Och ojämlikheten ökar snabbare i Sverige än i de flesta jämförbara länder.

Ojämlikheten är en drivkraft bakom den ökande migrationen i världen. I dag räknar den internationella migrationsorganisationen IOM med att var sjunde människa är en migrant. Förra året kom ett rekordstort antal människor på flykt till Sverige, och under de senaste årtiondena har Sverige förvandlats till ett av de länder inom OECD som har högst andel utrikes födda. En större andel av vår befolkning består av inflyttade än i det klassiska invandrarlandet USA.

Integration handlar om att människor som flyttar till ett land med tiden närmar sig den infödda befolkningens inkomstnivå och levnadsstandard. Integration är därmed ett jämlikhetsprojekt. Samtidigt är omständigheter som bidrar till ökad jämlikhet också sådant som underlättar integration: en kompensatorisk, likvärdig skola, tillgång till livslångt lärande, hög sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik som gör det möjligt att byta jobb och yrke under arbetslivet.

Jämlikhetsskapande integration är en av nutidens stora utmaningar. Den här rapporten beskriver den ökande ojämlikheten, och vilka konsekvenser den får. Rapporten ger också en bild av en värld i rörelse, och hur Sverige påverkas av den ökande migrationen. Vi beskriver varför en jämlikhetsskapande integration behövs, och hur en sådan politik kan utformas.

Lisa Pelling är statsvetare och utredningschef på Arena Idé

Marcus Strinäs är nationalekonom och utredare på Arena Idé