Katrine Kielos: Efter Europas svältkur – en ny ekonomisk debatt? Del 13 i »Ny tid-serien«

Efter ett år av långsamma och förvirrade reaktioner till den grekiska skuldkrisen hade Europas regeringar sommaren 2011 lyckats komma fram till något som faktiskt kunde kallas för en reformagenda. De fransk-tyska relationerna stärktes och hela Europa lärde sig säga ”Merkozy” om den tyska kanslern och den franske presidenten.

Den politik som förespråkades från Berlin byggde på idén att krisen hade orsakats av stora underskott, brott mot stabilitetspakten och svårigheter att fatta beslut i ett större och ut­vidgat EU. En rad länder ordinerades stora nedskärningar.

Under 2012 har det blivit uppenbart att dessa åtgärder inte har fungerat utan håller på att driva Europa åt rakt motsatt håll. Skuldsatta länder ökar tvärtom sina långsiktiga skulder genom att desperat skära ner de kortsiktiga.  Flera länder i Europa befinner sig nu i en recession.

Debatten började svänga igen allteftersom François Hollandes presidentvalskampanj tog fart. Hollande krävde att fokus måste flyttas från åtstramningar till tillväxt. Till en början blev han utskrattad, men framåt sommaren 2012 pratade nästan alla i Hollandes anda.

En ny ekonomisk debatt håller på att ta form. Vad kommer efter och vad är alternativet till Europas “svältkur”?