Kommunala välfärdsutmaningar

Prognoser för välfärdsfinansiering i svenska kommuner 2015–2030.

Förra året kartlade Arena idé behovet i rapporten Välfärdens behov och resurser. Nu kommer en uppföljning, där behovet av välfärd och möjligheten att finansiera den bryts ner på kommunal nivå.

Arena idé har låtit ekonomhistorikern Josef Liljegren räkna på olika kommuner och regioners möjlighet att finansiera välfärden fram till 2030. Utifrån den demografiska utvecklingen i kommunerna görs en prognos för hur den åldrande befolkningen påverkar både behovet av välfärd och möjligheterna att finansiera den. Slutsatsen är att många kommuner kommer få betydligt sämre förutsättningar att upprätthålla kvaliteten i välfärden i framtiden till följd av fler äldre och färre i arbetsför ålder. Samtidigt är de regionala skillnaderna stora.

Arena idés chefsekonom Sandro Scocco kommenterar rapporten såhär:

– De senaste årtiondena har vi aktiv fört en politik som har dragit isär stad och land. En skattepolitiken som konsekvent gynnat höginkomsttagare och som har har betalats med besparingar på välfärd och de med sämst inkomster har också inneburit att stad gynnats och landsbygd missgynnats. Den här rapport visar att behovet att vända denna trend är akut.

Om författaren

Josef Liljegren är doktor i ekonomisk historia. Han har tidigare jobbat på Trafikanalys, och på Umeå Centrum för Genusstudier, främst med programmeringsintensiva databas-hanteringsuppdrag. Han bor för närvarande i Bryssel och driver den kulturhistoriska rese-podcasten Österled.