Kooperation – en del av välfärden

I dag utgör kooperativa lösningar en ganska liten del av
välfärdssektorn. Samtidigt finns ett ökande politiskt intresse för
kooperativa lösningar inom välfärden.

Rapporten Kooperation – en del av välfärden försöker förklara vad
kooperativ välfärd kan innebära och vad den kan bidra med. Bland annat
med siffror från register och undersökningar och erfarenheter inifrån
några kooperativa företag.

Rapporten är producerad och utgiven av Svensk Kooperation i samarbete
med Arenagruppen och Tillväxtverket.

Författare: Curt-Olof Mann och Mats Wingborg. Januari 2015.