Kreol – ett spöke går runt i orten

”Vi är inte alls svenskar, kurder, araber, chilenare etc… jag tror att vi måste släppa det där. Vi har kanske varit allt det där, men vårt möte med varandra har gjort att vi kokats ihop till något nytt, något annat.”

Vi är en ny social grupp som sakta tar form och växer i det svenska samhället. Vi är en grupp som hittills inte identifierat oss själva som grupp. Vi är en grupp som med en parafras av Frantz Fanons ord inte ännu är vita, inte längre fullständigt icke-vita, och därmed är fördömda. Den process varigenom vi övervinner detta tillstånd kallar vi för kreolisering och de som i denna process skapar sig själva på nytt kallar vi för kreoler.

Ny rapport av Lewend Tasin och Anton Landehag.