Kristdemokraternas sjukvårdspolitik håller inte ihop

Kristdemokraterna har en hög svansföring i vårdpolitiken, men en analys av partiets ställningstaganden väcker fler frågor än svar.

I över hälften av Sveriges regioner sitter KD vid makten. Totalt är partiet ansvarigt för sjukvården för 77 procent av Sveriges invånare. Men KD vägrar att ta ansvar för den politik de driver i regionerna. Partiledningen hävdar att staten måste ta över ansvaret för att vården ska kunna förbättras. Samtidigt går partiets resonemang inte ihop. Av KD:s egna sjukvårdsrapporter framgår tydligt att mycket kan åstadkommas inom dagens regioner. 

 

Författare

Johan Enfeldt är en tidigare liberal regionpolitiker som dag är medlem i Social-demokraterna och arbetar aktivt med frågor inom skola och välfärdens styrning

Mats Wingborg är författare, journalist och fristående utredare.

Webbinarium