Krympande utrymme för det civila samhället

Superutvecklingsåret 2015 är över. Avtal om nya hållbara utvecklingsmål, om finansieringen av dem och avtal  om att motverka växthuseffekten är på plats. Men för det civila samhället fortsätter klimatet att försämras. Länder i alla delar av världen inför eller skärper restriktioner som försvårar för civilsamhällets organisationer, framför allt de som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. De får allt svårare att ta emot stöd utifrån, verksamheten kringskärs av nya regler, registrering försvåras och så vidare.

Agneta Gunnarsson har i sin nya rapport Krympande utrymme för det civila samhället granskat den aktuella situationen och bakgrunden till den. I rapporten beskriver Gunnarsson också hur aktörer i Sverige och på den internationella arenan ser på problemen. Hur resonerar viktiga aktörer, både i Sverige och internationellt, och vad gör ge?