Lagliga vägar över Medelhavet

Den här texten argumenterar för att vi – Sverige, EU, världen – borde upprätta en färdplan för friare migration över Medelhavet.

Med bilden av drunknade flyktingbarn på näthinnan är det inte svårt att hålla med om att det är moraliskt riktigt att sträva efter att göra människors migration över Medelhavet säkrare. Det moraliskt riktiga är dock lättare att förverkliga om det också är ekonomiskt rationellt och politiskt genomförbart, och om det finns en plan.

I rapporten Lagliga vägar över Medelhavet beskriver Arena idés utredningschef Lisa Pelling hur migrationen över Medelhavet ser ut idag, samt ger en färdplan för hur den skulle kunna se ut framöver. En färdplan som drivs av det som är mänskligt och moraliskt rätt, som samtidigt tar vara på den potential till utveckling och välstånd på båda sidorna av Medelhavet som kan skapas av ökad mänsklig rörlighet, och som bygger på politiska lösningar som kan skapa förtroende och långsiktigt stöd för en politik för friare migration.
Läs även Lisa Pellings debattartikel på SvD Debatt – Så stoppar vi döden på Medelhavet